Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους Εκπαιδευτικούς των Ιονίων Νήσων:Για τις ενστάσεις πάνω στον τελικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους Εκπαιδευτικούς των Ιονίων Νήσων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Για τις ενστάσεις πάνω στον τελικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Κέρκυρα, 24 Γενάρη 2016

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Γενάρη 2016 η συνεδρίαση του συμβουλίου επιλογής αναφορικά με τις ενστάσεις επί του τελικού πίνακα των υποψηφίων ΔΔΕ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μόλις τρία από τα πέντε μέλη: ο τακτικός αιρετός του ΠΑΜΕ, ο αναπληρωτής σχολικός σύμβουλος και ο Περιφερειακός Δ/ντης. Ο αιρετός των ΣΥΝΕΚ από τη Λευκάδα απουσίασε στις 2 τελευταίες συνεδριάσεις και το αιτιολογικό που ανακοινώθηκε είναι ότι δεν του καλύπτονται τα οδοιπορικά.
Υπήρχαν 3 ενστάσεις, οι οποίες ως προς το γενικό τους περιεχόμενο είχαν συζητηθεί και στην προηγούμενη φάση. Ο αιρετός του ΠΑΜΕ τοποθετήθηκε για την κάθε περίπτωση ως εξής:

1. Στην ένσταση υποψηφίου από την Κεφαλονιά σχετικά με την απαιτούμενη 7ετή διδακτική εμπειρία συνυποψήφιου του, τα νέα δεδομένα που προσκόμισε ο ενιστάμενος είναι μία πράξη ανάληψης υπηρεσίας σε σχολείο της δευτεροβάθμιας. Κατά τη γνώμη του η προϋπηρεσία υπολείπεται κατά δύο ημέρες της επταετίας. Ζητήσαμε να γίνει γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας και να υπάρχει γραπτή απάντηση σχετικά με το ζήτημα της προϋπηρεσίας αυτής. Το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό και η ένσταση απορρίφθηκε μετά από εισήγηση του Περιφερειακού και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου.
2. Αναφορικά με την ένσταση του ίδιου υποψηφίου ώστε να μην καταμετρηθεί το 2ο πτυχίο του συνυποψήφιου του δηλώσαμε ότι και στην προηγούμενη φάση των ενστάσεων, ότι η μετάταξη ισοδυναμεί με διορισμό. Δεύτερο πτυχίο ή προσόν που αποτελεί προϋπόθεση διορισμού ή μετάταξης δεν μοριοδοτείται. Ψηφίσαμε υπέρ της ένστασης με αυτή τη λογική. Η ένσταση τελικά απορρίφθηκε μετά από εισήγηση του Περιφερειακού και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου.
3. Τέλος, σχετικά με ένσταση υποψηφίου από τη Ζάκυνθο σχετικά με αίτημα να γίνει καταμέτρηση (μοριοδότηση) της υπηρεσίας του στα ΙΕΚ στην εν λόγω κρίση, ομόφωνα απορρίφθηκε εφόσον όπως είπαμε:
«Ορίζεται σαφώς από την εγκύκλιο ότι η υπηρεσία στα ΙΕΚ δεν προσμετράται ως εκπαιδευτική στη δευτεροβάθμια, για τη συγκεκριμένη διαδικασία των κρίσεων».
Όπως δηλώσαμε στη φάση των ενστάσεων η παρεμπόδισΠΑΜΕς έκφρασης γνώμης από τους αιρετούς, η αδιαφάνεια, η χρήση του χρόνου και των διαδικασιών ώστε να μη δίνεται πρακτικά η δυνατότητα ελέγχου θέτει, αντικειμενικά, ζήτημα αμφισβήτησης της συνολικής διαδικασίας. Σε αυτή τη θέση εμμένουμε και, επομένως, δε μπορούμε να επικυρώσουμε συνολικά και τελικά τους πίνακες.