Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΛΜΕ Κέρκυρας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2013
Εγγεγραμμένοι   950
Ψήφισαν              579
                         Εκλογές 2013       Ποσοστό             Εκλογές 2012              Ποσοστό   
Ενότητα Εκπ/κων              169                   30,51%                        0                             0,00%           
Αρ. Συνεργασία                 156                    28,16%                    166                           29,48%
Παρεμβάσεις                       85                    15,34%                       95                          16,87%
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ                       81                    14,62%                     223                          39,61%
ΠΑΣΚ                                    0                       0,00%                       37                            6,57%
ΔΑΚΕ                                  36                       6,50%                      42                             7,46%
Πορεία Αριστερή                 27                       4,87%                        0                            0,00%
Σύνολο Εγκύρων  554                    100,00%                  563                        100,00%
Άκυρα - Λευκά                    25                                                       32
ΣΥΝΟΛΟ                           579                                                     595
Με βάση τα αποτελέσματα η κατανομή των εδρών είναι:
Ενότητα Εκπ/κων:    2 Έδρες
ΑΣΚ:                            2 Έδρες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:       1 Έδρα
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ:             1 Έδρα
ΔΑΚΕ:                        1 Έδρα